Sunday, October 23, 2011

Tujuan Hidup Manusia

Ramai orang mempercayai bahawa makna hidup adalah untuk:

 • mengumpulkan harta kekayaan;
 • memajukan perkembangan manusia yang semula jadi, ataupun menyumbang kepada gen manusia  
 • memajukan evolusi teknologi, ataupun giat dalam pengembangan manusia kemudian hari
 • bersaing atau bekerjasama dengan orang lain;
 • membunuh untuk mempertahankan diri atau sebaliknya, mengamalkan ketidakganasan dan ketidaktentangan;
 • menunjukkan belas kasihan;
 • memperoleh atau menggunakan kuasa
 • memberi atau menerima kasih sayang
 • mempelajari atau mencari kesedaran
 • meninggalkan pusaka, seperti karya atau buku;
 • berhidup secara damai dengan orang lain dan berharmoni dengan alam semula jadi
 •  melahirkan anak-anak melalui pembiakan seks
 • memburu idaman, impian ataupun takdir;
 • memahami, berbaik dengan, ataupun mencapai perpaduan dengan orang lain;
 • mencari hakikatpengetahuan, pemahaman ataupun kebijaksanaan;
 • mencari dan memperoleh sifat baik, atau hidup dalam kemuliaan;
 • mencari dan memperoleh keindahan;
 • mencari kebebasan, baik dari segi fizikal, mental, kewangan ataupun rohaniah
 • mencari kebahagiaan dan berkembang maju, mengalami nikmat atau meraikan;
 • berkhidmat kepada orang lain atau melakukan perbuatan baik;
 • hidup sahaja sehingga mati (tiadanya tujuan umum ataupun firdausi, kewujudan tidak mempunyai makna lain selain daripada makna yang diberikan sendiri);
 •   hidup, termasuk memburu keabadian melalui cara saintifik
 •  bertugas untuk keadilan dan demokrasi
 • menyembah, menjadi hamba Tuhan ataupun untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan; ataupun
 • penggabungan unsur-unsur di atas.
 •  
1 comments:

Post a Comment

 
;